JB - Maskiner Jytte og Bjarne Madsen
###BREADCRUM###

Renovering og Produktionsforbedring af mælkeproduktion ved Simested Å

Bjarne Madsen har modtaget støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet til projekt:

 

Renovering og produktionsforbedring af mælkeproduktion ved Simested Å

Projektet har opnået tilskud fra ordningen modernisering af kvægstalde 2015, hvor man ønsker at forbedre landbrugets konkurrenceevne, forbedre klimaet, udnytte naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne.

I projektet er foretaget. Ombygning af eksisterende løsdrift stald med nyt gulv, gyllesystem, inventar, belysning mm. Etablering af enkeltbokse til kalve og opsamler plads til køer. Etablering af servicerum og kalvekøkken mm.

 

 Åbner eksternt link i et nyt vindueEU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne